تعرفه و هزینه ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی

آیتم های  زیادی برای مشخص کردن هزینه و تعرفه ساخت یک تیزر تبلیغاتی وجود دارد مانند تجهیزات تصویربرداری، عوامل، تعداد روز فیلمبرداری و مهمتر از آن سناریو که نقش تعیین کننده در هزینه های تولید فیلم تبلیغاتی دارد.

 

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

 

# انواع فیلم صنعتی ۱ تا ۲ دقیقه ۳ دقیقه به بالا
۱ فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی دقیقه ای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تماس بگیرید
۲ تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجات دقیقه ای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان //
۳ تولید فیلم تبلیغاتی از محصولات دقیقه ای ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان //

 

تعرفه ساخت تیزر تلویزیونی

انواع تیزر تلویزیونی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه ۶۰ ثانیه
تیزر تلویوزیونی برای کارخانجات و تولیدی ها از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ——
تیزر تلویزیونی برای معرفی محصولات از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ——
تیزر تلویزیونی موشن گرافیک تماس بگیرید تماس بگیرید

 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر حتما با ما تماس بگیرد.

۰۲۱-۶۶۳۶۳۱۰۲

۰۹۱۰۱۹۶۶۷۸۰

واتساپ :

۰۹۹۲۳۹۷۴۹۱۱