تعرفه و هزینه ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی

آیتم های  زیادی برای مشخص کردن هزینه و تعرفه ساخت یک تیزر تبلیغاتی وجود دارد مانند تجهیزات تصویربرداری، عوامل، تعداد روز فیلمبرداری و مهمتر از آن سناریو که نقش تعیین کننده در هزینه های تولید فیلم تبلیغاتی دارد.

 

تعرفه ساخت فیلم صنعتی

 

# انواع فیلم صنعتی 1 تا 2 دقیقه 3 دقیقه به بالا
1 فیلم صنعتی برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی دقیقه ای 1 میلیون و 500 هزار تومان تماس بگیرید
2 تهیه فیلم از روند تولید محصولات در کارخانجات دقیقه ای 1 میلیون و 500 هزار تومان //
3 تولید فیلم تبلیغاتی از محصولات دقیقه ای 1 میلیون و 500 هزار تومان //

 

تعرفه ساخت تیزر تلویزیونی

انواع تیزر تلویزیونی 10 تا 30 ثانیه 60 ثانیه
تیزر تلویوزیونی برای کارخانجات و تولیدی ها از 3 میلیون و 500 هزار تومان ——
تیزر تلویزیونی برای معرفی محصولات از 2 میلیون و 200 هزار تومان ——
تیزر تلویزیونی موشن گرافیک تماس بگیرید تماس بگیرید

 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

برای اطلاع از جزئیات بیشتر حتما به ما ایمیل بزنید بگیرد.